website templates

Özel Durum Açıklamaları

« 2019 »

Dosya Tarih PDF ↓
Borsa İstanbul A.Ş. Pazar Geçiş Başvurusu 25.01.2019 PDF ↓
Sermaye Artırımından Elden Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor 04.02.2019 PDF ↓
İhale İlanı 25.02.2019 PDF ↓
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Geçerlilik Süresinin Yenilenmesine İlişkin SPK Başvuru 01.03.2019 PDF ↓
Şirket Esas Sözleşme Tadili 01.03.2019 PDF ↓
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Geçerlilik Süresinin Yenilenmesine İlişkin SPK Onayı 01.03.2019 PDF ↓
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Kararı 04.03.2019 PDF ↓
2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı KAP Açıklaması 04.03.2019 PDF ↓
2018 Yılı Kar Dağıtım KAP Açıklaması 07.03.2019 PDF ↓
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçim Kararı 12.03.2019 PDF ↓
İhale 21.03.2019 PDF ↓
Ral Yapı Mühendislik A.Ş. Satış Taahhütnamesi 22.03.2019 PDF ↓
Finansal Varlık Edinimi Kararı 22.03.2019 PDF ↓
Borsa İstanbul A.Ş.Pazar Değişikliliği KAP Haberi 25.03.2019 PDF ↓
Endeks Değişikliliği 26.03.2019 PDF ↓
İhale Teklifi 26.03.2019 PDF ↓
2018 Olağan Genel Kurul Sonucu 27.03.2019 PDF ↓
2018 Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Hakkında Bildirim 27.03.2019 PDF ↓
2018 Olağan Genel Kurul Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 27.03.2019 PDF ↓
Yönetim Kurulu Komite Seçimi 28.03.2019 PDF ↓
Şirket Genel Bilgi Formu 08.04.2019 PDF ↓
2018 Olağan Genel Kurul Ticaret Sicil Gazetesi Onayı 09.04.2019 PDF ↓
İhale İlanı 18.04.2019 PDF ↓
İhale İlanı 24.04.2019 PDF ↓
İhale İlanı 30.04.2019 PDF ↓
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi 08.05.2019 PDF ↓
İhale İlanı 16.05.2019 PDF ↓
İhale İlanı 28.05.2019 PDF ↓
Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması İçin SPK'na Başvuru 29.05.2019 PDF ↓
Esas Sözleşme Tadil Metni 29.05.2019 PDF ↓
Sorumluluk Beyanı 30.05.2019 PDF ↓
İhale İlanı 17.06.2019 PDF ↓
Tadil Metni SPK Onayı 18.06.2019 PDF ↓
İhale İlanı 18.06.2019 PDF ↓
İhale İlanı 19.06.2019 PDF ↓
İhale İlanı 02.07.2019 PDF ↓
İhale İlanı 02.07.2019 PDF ↓
İhale İlanı 16.07.2019 PDF ↓
İhale İlanı 30.07.2019 PDF ↓
Sorumluluk Beyanı 08.08.2019 PDF ↓
İhale İlanı 19.08.2019 PDF ↓
Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin Satın Alınması 13.09.2019 PDF ↓
Bedelli Sermaye Artırım Kararı 13.09.2019 PDF ↓
08.10.2019 Olağanüstü Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 13.09.2019 PDF ↓
Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim 13.09.2019 PDF ↓
13.09.2019 Tarihli Bedelli Sermaye Artırım Bildirimine Ek Düzenleme 17.09.2019 PDF ↓
İhale İlanı 24.09.2019 PDF ↓
İhale İlanı 03.10.2019 PDF ↓
Sermeye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı 03.10.2019 PDF ↓
İhale İlanı 04.10.2019 PDF ↓
08.10.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu 08.10.2019 PDF ↓
Kayıtlı Sermaye Tavanının Onaylanması 08.10.2019 PDF ↓
Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim 08.10.2019 PDF ↓
Ayrılma Hakkı Talep Formu 08.10.2019 PDF ↓
Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bilgilendirme Formu 08.10.2019 PDF ↓
08.10.2019 Olağanüstü Genel Kurul Tescil İlanı 16.10.2019 PDF ↓
Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 90.000.000,00 TL Tescil İlanı 16.10.2019 PDF ↓
Ayrılma Hakkı Kullanımının Tamamlanması 18.10.2019 PDF ↓
İhale İlanı 23.10.2019 PDF ↓
Ayrılma Hakkı Kullanımının Tamamlanması 30.10.2019 PDF ↓
İhale İlanı 31.10.2019 PDF ↓
Sorumluluk Beyanı 09.11.2019 PDF ↓
İhale İlanı 11.12.2019 PDF ↓

Adres

Varlık Mahallesi Yakacık Sokak No:11/1 Yenimahalle / ANKARA

İletişim

: info@ralyatirim.com
   : +90 (0312) 335 06 28
   : +90 (0312) 335 06 18