Loading
KURUMSAL Hakkımızda Vizyon ve Değerler Yönetim Kurulu Bilgi Toplumu Hizmetleri E-Katalog
Yönetim Kurulu
İsmet Turan

Ankara, 1969, doğumludur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  bölümünde, Yüksek Lisansını Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesinde tamamladı. Halen, bu üniversitede Doktora yapmaktadır.

Çalışma hayatına, 1991 yılında, Türkiye Elektrik Kurumu’nda (TEK) mühendis olarak başladı. Doğal gaz ve linyit santrallarının projelendirilmesi ve yapımında  görev aldı. 2002 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) girdi. Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım müzakerelerine katıldı, mevzuat hazırlamada görev aldı, yenilenebilir enerji lisanslarından sorumlu Enerji Uzmanı olarak görev yaptı.

Kamu hizmetine 2008 yılında son vererek, serbest çalışmaya başladı. Akbük RES (21.6 MW) projesinin yapımında görev aldı, hissedar oldu. Çeşitli ülkelerde enerji projelerinin gelişitirimesinde görev aldı. Hali hazırda, Başkent Üniversitesi, İktisat Bölümünde, Enerji Ekonomisi dersi vermektedir.