Loading
KURUMSAL Hakkımızda Vizyon ve Değerler Yönetim Kurulu Bilgi Toplumu Hizmetleri E-Katalog
Yönetim Kurulu
Rıza KANDEMİR

Ankara’da 1976 yılında doğan Rıza Kandemir, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İnşaat Bölümü’nü 1999 yılında tamamladıktan sonra büyük inşaat firmalarında çeşitli projelerde 2007 yılına kadar çalışmıştır. 

Sahip olduğu girişimci ruhla 2007 yılında Ral Yapı Mühendislik A.Ş.’yi, 2012 yılında da Hera Teknik Yapı A.Ş.’yi kurmuştur. Bu iki şirketin yönetim kurulu başkanı olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) açmış olduğu birçok toplu konut projesinin müteahhitliğini üstlenmiş ve Trabzon Merkez’de 190 adet Konut, Çankırı’da 384 adet konut, Yozgat’ta 538 adet konut, Van’da 852 adet konut, Ankara Sincan’da 822 adet konut, Afyonkarahisar İsçehisar’da 407 adet konut ve Uşak Merkez’de 1.051 adet konut projelerini başarıyla tamamlamıştır. Projeler süresince yaratılan istihdam ve piyasaya kazandırılan hareketlilikle ülke ekonomisine canlılık ve katma değer kazandırmıştır.

 

1976 yılında kurulmuş olan Ral Yatırım Holding A.Ş’ye (Eski Unvanı: Bişaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş) 31.01.2017 tarihinde ortak olmuş olup, Şirket’in ortaklık yapısı ve yönetim kurulu yapısının değiştirilmesini takiben taahhüt ve inşaat sektöründe faaliyetlerine devam etmiş, sektörün önemli oyuncularından Hera Teknik Yapı A.Ş. ile  Şirketin yapacağı inşaat projelerine ilişkin kar payı protokolü imzalanarak şirketin sürdürülebilir bir gelir kaynağına sahip olması sağlanmıştır.

 

Ral Yatırım Holding A.Ş.’nin faaliyetlerine işlevsellik katmak ve Rıza Kandemir ile birlikte Şirketin ana pay sahiplerinden olan Ahmet Zorlu’nun inşaat & taahhüt sektöründeki tecrübelerinden faydalanmak adına 08.06.2018 tarihinde Trio Teknik Yapı A.Ş., 22.06.2018 tarihinde Hera Teknik Yapı A.Ş., 27.08.2020 tarihinde ise Ral Yapı Mühendislik A.Ş. satın alınarak inşaat & taahhüt sektöründeki faaliyetlerine devam etmekte, söz konusu şirketler aracılığıyla TOKİ başta olmak üzere Kamu ve Özel sektör şirketlerinin açmış olduğu ihalelere katılmaktadır.

 

Sosyal sorumluluk kapsamında eğitim alanına katılma hedefiyle 2018 yılında kurduğu %50’si Ral Yapı Mühendislik A.Ş.’ye ait Ral Academia Eğitim Kurumları A.Ş. ile eğitim sektörüne yatırım yapmış olup, Ral Acedemia’nın yürüttüğü 1.000 öğrenci kapasiteli okul inşaatı 2020 yılında tamamlamıştır. Söz konusu projeye ilişkin Global Kıbrıs Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş. ile Franchising Sözleşmesi imzalamış olup, Amerikan Girne Koleji adıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci kayıtları alarak eğitim ve öğretime başlamıştır.

 

Hali hazırda devam eden TOKİ’nin açmış olduğu Kahramanmaraş’ta 624 adet konut, 1 adet ticaret merkezi ve 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi projesini Hera Teknik Yapı A.Ş. kazanmış söz konusu projeye ilişkin sözleşme 09.01.2020 tarihinde imzalamıştır. Ayrıca HERA TEKNİK YAPI A.Ş. ve iş ortaklıklarıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından deprem konutları kapsamında "İzmir İli Bayraklı İlçesi Rezerv Alan 8. Etap 533 Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı Çevre Düzenleme İşi" projesini kazanmış 02.08.2021 tarihinde imzalamıştır. Malatya’da 886 adet konut ve 36 adet dükkan inşaatı ve alt yapı çevre düzenleme işi projesini Ral Yapı Mühendislik A.Ş. kazanmış, 14.09.2020 tarihinde ve  Özova Grup arasında Hatay İskenderun'da 1845 Ada 12 Parsel de bulunan 3422 m2 arsa üzerine yapılacak olan ticaret ve ofis alanlarından oluşacak NEW TOWER Projesi için hasılat paylaşımı esasına göre 24.11.2021 (bugün) tarihinde sözleşme imzalamış olup, her 4 proje de devam etmektedir.

 

Rıza Kandemir’in yönetiminde bulunduğu şirketler yoluyla, TOKİ’nin açmış olduğu kentsel dönüşüm ihalelerinden kar getirebileceği düşünülen projelere ilişkin ihalelere katılmaya devam edilmektedir.

Aktif iş insanı olarak görevinin başında olan Rıza Kandemir girişimci ruhuyla bundan sonra da yeni istihdam kaynakları ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projelerle taahhüt sektöründe faaliyetlerine devam edecektir.

 

Rıza Kandemir’in ana ortak ve yönetim kurulu başkanı Ral Yatırım Holding A.Ş. tarafından sürdürülebilir karlılığının devam ettirilmesi ve büyüme hedefleri doğrultusunda faaliyet alanının genişletilmesi amacı ile 05.12.2018 tarihinde, Ankara İli Sincan İlçesi Temelli Mah. 629 Ada 10 Parsel de bulunan toplam 4.059 m² alan üzerinde 1.415 m² kapalı alana sahip, kapasite olarak 65 m³/gün hammadde işlenebilen, yaklaşık 200 m²/gün mamul üretebilen Mermer İşletme Tesisini içindeki makine ve teçhizatla birlikte (leasingli makinalar hariç) KDV dahil 2.651.460 TL bedelle satın alınmıştır.

 

Bununla birlikte mermer fabrikası makine teçhizat raporunda belirtilen 175.000 TL tutarındaki leasingli makine teçhizatları ise 175.000 TL + 31.500 TL tutarında KDV dahil olmak üzere toplam 206.500 TL’ye 27.12.2018 tarihinde satın alınmış olup, bu kapsamda sanayi ve ticaret alanlarında da faaliyetlerde bulunulmaktadır. Söz konusu mermer fabrikasında, Ral Yatırım Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklıklarının yürütmekte olduğu projelerdeki mermer ihtiyacına yönelik olarak mermer üretimi yapılmaktadır. Söz konusu mermer fabrikasının üretimlerinin %70’i bağlı ortaklıkların yürütmekte olduğu projelere ilişkin üretimler kalan %30’luk kısım ise bağlı ortaklık dışındaki, Şirketin dışarıdan aldığı siparişler kapsamında yapılan üretimlerden oluşmaktadır.

 

Bununla birlikte Rıza Kandemir’in yönetim kurulu başkanı olduğu Ral Yapı Mühendislik’in 225.116.546,94 TL, Hera Teknik Yapı A.Ş.’nin ise 154.532.281,87 TL tutarında “İş Bitirme Belgesi” bulunmakta olup, inşaat sektörü başta olmak üzere diğer alanlarda bitirilen işlerden sonra alınan belgeye iş bitirme belgesi veya diğer adıyla iş deneyim belgesi denilmektedir. İş bitirme belgesi, yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare tarafından düzenlenip verilmektedir. Bu kapsamda Ral Yapı Mühendislik ve Hera Teknik Yapı’nın tamamlamış olduğu projelere ilişkin olarak yukarıda belirtilen tutarda iş deneyim belgesi bulunmaktadır. Söz konusu tutarlar tamamlanan projelere bağlı olarak artabilmekte olup, aynı zamanda ilgili şirketlerin faaliyet gösterdiği sektördeki deneyimlerini yansıtmakta ve yeni projelere ilişkin ihalelere girebilmelerinin önünü açmaktadır.

Rıza Kandemir’in görev aldığı şirketlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı SoyadıŞirket UnvanıGöreviGiriş Tarihi
Rıza KandemirRal Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı18.05.2017
Rıza KandemirHera Teknik Yapı A.Ş. (*)Yönetim Kurulu Başkanı30.01.2018
Rıza KandemirTrio Teknik Yapı A.Ş. (*)Yönetim Kurulu Başkanı16.11.2017
Rıza KandemirRal Yapı Mühendislik A.Ş. (*)Yönetim Kurulu Başkanı02.07.2018
Rıza KandemirRal Kitle Fonlama Platformu A.ŞYönetim Kurulu Başkanı09.11.2021 
Rıza KandemirRal Enerji A.ŞYönetim Kurulu Başkanı10.11.2021 
Rıza KandemirEligans Tarım ve Hayvancılık A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı01.02.2021
Rıza KandemirRal Academia Eğitim Kurumları A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı16.07.2018

(*) Ral Yapı Mühendislik A.Ş., Hera Teknik Yapı A.Ş. ve Trio Teknik Yapı A.Ş.’nin anonim şirkete dönüşmesi öncesinde söz konusu şirketler limited şirket niteliğine haiz iken de Rıza Kandemir bu şirketlerde yönetici olarak görev almakta ve projelerde aktif bir şekilde rol almaktaydı.

 

Rıza Kandemir’in pay sahibi olduğu şirketlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Adı SoyadıŞirket UnvanıGöreviGörevine Devam Edip EtmediğiSermaye Tutarı (TL)Sermaye Payı (TL)Sermaye Payı (%)
Rıza KandemirRal Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu BaşkanıDevam Etmekte63.000.00024.464.99038,83
Rıza KandemirEligans Tarım ve Hayvancılık A.Ş.Yönetim Kurulu BaşkanıDevam Etmekte500.000125.00025,00
Rıza KandemirRal Kitle Fonlama Platformu A.ŞYönetim Kurulu BaşkanıDevam Etmekte1.000.000690.00069,00